Woordenlijst

A

AQI
Afkorting voor Air Quality Index.
De index geeft aan de hand van kleuren en cijfers aan hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit.
De website geeft de AQI gebruikmakend van de Amerikaanse Standaard weer en van het Nederlandse RIVM.
De luchtkwaliteit wordt zowel voor fijnstofdeeltjes PM2.5 alsmede ook voor PM10 weergegeven.
Dit gebeurt in real-time, na elke meting, terwijl de index eigenlijk geldt voor een 24 uurs gemiddelde.

Azimut
De positie van de zon uitgedrukt in graden.
Noord (0 of 360°) Oost (90°) Zuid (180°) West (270°)
Staat de zon precies in het zuid-westen, dan is de Azimut 225°.

E

Elevatie / Elevation
De hoek waaronder de zon of maan aan de hemel staat.
Een elevatie van 0° betekent dat de zon of maan bijna achter de horizon verdwijnt.
Een elevatie van 90° zou betekenen dat de zon of maan recht boven ons staat.
Negatieve waarden geven aan dat de zon of maan achter de horizon is verdwenen.
Evapotranspiratie
Evapotranspiratie is de som van evaporatie en van transpiratie door vegetatie en bodem.
Evaporatie staat voor de beweging van water naar de atmosfeer.
Evaporatie gebeurt vanuit de bodem, bladerdak, en oppervlaktewater.
Transpiratie staat voor het ontsnappen van water (waterdamp) uit planten langs de huidmondjes (stomata) in de bladeren.
Evapotranspiratie is een belangrijk onderdeel van de waterkringloop.

F

-

G

Gevoelstemperatuur
De temperatuur die we voelen als we buiten zijn.
Deze kan beinvloed worden door wind (WindChill) en of luchtvochtigheid (Hitte-Index of Humidex) en zonkracht.
Bij een combinatie van deze 3 factoren spreken we over de schijnbare temperatuur (Apparent).
Graaddagen
Het aantal graaddagen is de som van alle graaddagen in een jaar, gerekend vanaf 1 Januari.
Een graaddag is het verschil tussen een zogenaamde referentietemperatuur en de gemiddelde temperatuur van die dag.
De gemiddelde temperatuur moet daarbij altijd lager zijn dan de referentietemperatuur, anders spreken we van koeldagen.
Weerstation Westland De Poel houdt een referentietemperatuur aan van 18.3°C.
De referentietemperatuur is de temperatuur waarbij een bepaalde ruimte niet meer geacht wordt te hoeven worden verwarmd.
Indien de gemiddelde temperatuur van een bepaalde dag 10.3°C is, dan is voor die dag het aantal graaddagen 8°C. (18.3-10.3=8)
Het aantal graaddagen kan gezien worden als een graadmeter voor het verwarmen van een bepaalde ruimte en daar mee ook het gasverbruik.
Hoe hoger het aantal graaddagen in een jaar des te kouder is het dat jaar geweest.
Het KNMI hanteert voor de officiele referentietemperatuur een temperatuur van 18°C.

K

Koeldagen
Het aantal koeldagen is de som van alle koeldagen in een jaar, gerekend vanaf 1 Januari.
Een koeldag is het verschil tussen de gemiddelde temperatuur van die dag en een zogenaamde referentietemperatuur.
De gemiddelde temperatuur moet daarbij altijd hoger zijn dan de referentietemperatuur, anders spreken we van graaddagen.
Weerstation Westland De Poel houdt een referentietemperatuur aan van 18.3°C.
De referentietemperatuur is de temperatuur waarbij een bepaalde ruimte niet meer geacht wordt te hoeven worden gekoeld.
Indien de gemiddelde temperatuur van een bepaalde dag 20.3°C is, dan is voor die dag het aantal graaddagen 2°C. (20.3-18.3=2)
Hoe hoger het aantal koeldagen in een jaar des te warmer is het dat jaar geweest.
Het KNMI hanteert voor de officiele referentietemperatuur een temperatuur van 17°C voor koeldagen i.t.t 18°C voor graaddagen.

M

Median
Een ander type gemiddelde dan wij normaal kennen. De median van een reeks bestaande uit een oneven aantal getallen is het middelste getal van de oplopende reeks.
Van de reeks getallen 14, 34, 1, 9, 3 is 9 de median. Immers 9 is het middelste getal uit de oplopende reeks 1, 3, 9, 14, 34.
De median van een reeks bestaande uit een even aantal getallen is het gemiddelde van de 2 middelste getallen van de oplopende reeks.
Van de reeks getallen 10, 2, 6, 8, 4, 12 is 7 de median. Immers 7 is het gemiddelde van de 2 middelste getallen 6 en 8 getal uit de oplopende reeks 2, 4, 6, 8, 10, 12.

T

Temperatuursom
De temperatuursom is de som van alle gemiddelde dagtemperaturen boven nul in een jaar, gerekend vanaf 1 Januari.
Het wordt in de agrarische sector gebruikt als graadmeter voor een eerste bemestingsgift van stikstof voor bijvoorbeeld gras.
De gedachte hierachter is dat bij het bereiken van een bepaalde temperatuursom het gewas al aardig aan het groeien is.
Voor zandgrond gaat men uit van een temperatuursom van 150°C, voor kleigrond een temperatuursom van 200°C.
Meestal wordt uitgegaan van een temperatuursom van 180°C.
Transit
Hoogste stand van de zon of maan.

W

Wolkenhoogte

Z

Zenith
Hoogste stand van de zon.