AQI - Air Quality Index (PM2.5)

AQI - 64.0 | PM2.5 - 18.3 µg/m3 | PM10 - 30.2 µg/m3

000 - 050 Goed De luchtverontreiniging is zeer klein tot nihil en is geen risico voor de volksgezondheid.
051 - 100 Aanvaardbaar Een kleine groep mensen die uiterst gevoelig zijn voor luchtverontreiniging
kunnen lichte gezondheidsklachten gaan ondervinden.
101 - 150 Ongezond voor Bepaalde groepen   Mensen die aan een long- of hartziekte lijden, oudere volwassenen en kinderen
kunnen sneller gezondheidsklachten gaan ondervinden.
151 - 200 Ongezond Iedereen kan gezondheidsklachten gaan ondervinden. Mensen die tot een risicogroep
behoren kunnen meer serieuze gezondheidsklachten gaan ondervinden.
201 - 300 Zeer Ongezond Waarschuwing voor de volksgezondheid!
Iedereen kan zeer serieuze gezondheidsklachten gaan ondervinden.
301 - 500 Gevaarlijk Noodtoestand voor de volksgezondheid!
De gehele bevolking wordt verwacht door gezondheidsproblemen te worden getroffen.
64.0Luchtkwaliteitsmeting
Weerstation Westland De Poel maakt gebruik van de SDS011 sensor om fijnstof PM2.5 en PM10 te meten.
Iedere 145 seconden wordt lucht aangezogen en de laser in de sensor bepaalt welke deeltjes er zich in de lucht bevinden en de hoeveelheid daarvan.
De waarde van de AQI wordt bepaald aan de hand van een formule en de concentratie PM2.5 in de buitenlucht.
De AQI op deze pagina is slechts een momentopname, de boven beschreven 6 gezondheidsnivo's treden pas in werking bij overschrijding van het 24-uurs gemiddelde.

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit is een gevolg van verontreinigingen in de lucht. Belangrijk onderdeel is doorgaans het fijnstof.
Daarnaast spelen ook gassen als zwaveldioxiden, stikstofdioxiden en ozon een rol.
Voor het beoordelen van de luchtkwaliteit wordt een luchtkwaliteit index gebruikt.
Deze wordt soms afgekort met AQI (Air Quality Index), soms worden andere afkortingen gebruikt zoals API of PSI.

Fijnstof
Fijnstof wordt ook wel PM10 genoemd, dit zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer.
(1 micrometer is 1 duizendste millimeter).
De laatste jaren is er meer aandacht voor PM2.5 stof, deeltjes met een diameter kleiner dan 2.5 micrometer.
Deze fijnstof deeltjes komen bij inademing dieper in de luchtwegen terecht dan PM10.
Ook is de bijdrage van natuurlijke bronnen aan de PM2.5 concentratie kleiner dan aan de PM10 concentratie.
Ultrafijn stof bestaat uit nog kleinere deeltjes (nanodeeltjes).
Deze kunnen na inademing in de bloedbaan worden opgenomen en zo gezondheidsschade veroorzaken.
Ook "zwarte rook" is een maat voor fijnstof. Dit is een maat voor dieselroet.
Veel wetenschappers denken dat vooral deze maat voor fijnstof samenhangt met gezondheidseffecten.
Voor ultrafijn stof en zwarte rook bestaan geen normen. Voor PM10 wel en vanaf 2015 ook voor PM2.5.
Fijnstof kan ook een natuurlijke bron hebben, bijvoorbeeld zeezout of fijne zanddeeltjes.
Fijnstof is in feite dus een mengsel van verschillende deeltjes, die verschillen in oorsprong en eigenschappen.
Fijnstof wordt gezien als een van de meest schadelijke stoffen van luchtverontreiniging.

PM2.5 en PM10
Naast gasvormige stoffen kan de omgevingslucht ook vervuild worden door deeltjes.
Deze deeltjes (in suspensie, vloeibaar of vaste vorm), van uiteenlopende samenstelling en afmetingen, worden soms ook "aerosolen" genoemd.
Ze worden dikwijls onder de noemer "zwevend stof" gecatalogeerd en worden vaak aangeduid als PM.
PM is een afkorting van het Engelse "Particulate Matter".
Fijn stof zoals PM10, PM2.5 definieert men als een fractie van deeltjes met een diameter kleiner dan respectievelijk 10 en 2.5 µm .
(Ter info: 1 µm = 1 miljoenste van een meter of 1 duizendste van een millimeter).
Ter vergelijking, de gemiddelde diameter van een menselijk haar is 50-70 µm en van fijn strandzand 90 µm).

De SDS011 fijnstofsensor:

Bronnen:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL)