X  Sluiten Officiële luchtkwaliteitsmeting - Berghaven, Hoek v. Holland

  pm2.5 pm10 O3 AQI Classificatie       
Momenteel 1.2 1.2 1.2 Redelijke luchtkwaliteit  
    

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
08-12-20230.711.10.50.81.1000.11.1Redelijke luchtkwaliteit 
    
09-12-20230.20.81.30.20.9100.10.11.3Redelijke luchtkwaliteit 
    
10-12-20230.40.50.70.50.80.90.10.10.10.9Goede luchtkwaliteit
     
11-12-20230.40.60.70.60.810.10.10.11Goede luchtkwaliteit
     
12-12-20230.40.50.50.60.60.60000.6Goede luchtkwaliteit
     
            

Classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede luchtkwaliteit 0-1 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Redelijke luchtkwaliteit 1-2 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Aanvaardbare luchtkwaliteit 2-3 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Slechte luchtkwaliteit 3-4 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer Slechte luchtkwaliteit 4-5 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
Extreem Slechte luchtkwaliteit > 5 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 09-12-2023 07:00